Leerplicht en OCW

 

Scholen maken zich vaak zorgen over de de vraag of toestemming van de leerplichtambtenaar en het ministerie van OCW nodig is wanneer leerlingen willen deelnemen aan Masterskip.

Dat is gelukkig niet het geval. Leerplicht heeft namelijk aangegeven dat toestemming van de leerplichtambtenaar niet nodig is, omdat die niet gaat over het onderwijsprogramma van scholen. Het ministerie van OCW beslist daarover.

Het ministerie van OCW heeft op haar beurt negatief geadviseerd over projecten zoals Masterskip als invulling van het onderwijsprogramma, maar zij heeft die niet verboden. Als Masterskip onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma van de school is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim door de leerling.

Toestemming van leerplicht en OCW is dus niet noodzakelijk voor deelname van leerlingen aan Masterskip. Uitgesproken toestemming van de school aan de leerling wel. De leerplichtambtenaar en OCW hebben er geen bezwaar tegen dat scholen zelf een afgewogen besluit nemen of Masterskip bij de school en leerling past, en op basis daarvan toestemming geven voor deelname.

Buitenschoolse activiteit

De Leerplichtwet biedt scholen de ruimte om met eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid tot een zorgvuldige afweging te komen om Masterskip als buitenschoolse activiteit, PLUS traject of Technasium project te beschouwen. Criteria die daarbij belangrijk zijn dat de activiteit als onderwijscontacttijd wordt gekwalificeerd, en dat school de activiteit opneemt in het onderwijskundig schoolprogramma.

Er zijn tal van factoren die het mogelijk maken Masterskip in het schoolprogramma op te nemen en als onderwijscontacttijd te zien. Wij maken goede afspraken met afdelingsleiders en mentoren om de leerling een waardevolle leerervaring te geven. Daarnaast varen we met gekwalificeerde leerkrachten en volgen de leerlingen het programma van hun eigen school met behulp van planners, inclusief toetsen.

Om de samenwerking een formeel karakter te geven gaan wij, op aanraden van Ingrado, in veel gevallen een samenwerkingsovereenkomst aan met scholen, waarin taken en verantwoordelijkheden van zowel Masterskip als de school staan omschreven. Er zijn 10 (partner)scholen die deze samenwerkingsovereenkomst met ons zijn aangaan.

Vertrouwen in de leerling en onze organisatie zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede samenwerking. Wij werken inmiddels al vijf jaar tot volle tevredenheid met scholen samen. Scholen prijzen de professionaliteit van onze organisatie, de schoolresultaten en de groei die wij bij jongeren weten te stimuleren.

Partnerscholen

Bogerman Sneek

CGBN Leeuwarden

CSG Het Streek Ede

Gymnasium Celeanum Zwolle

't Hooghe Landt

Leeuwarder Lyceum

Markland Zevenbergen

Scholengemeenschap Lelystad

RSG Magister Alvinus

Visser 't Hooft Leiden