Waarom Masterskip?

 

Het middelbaar onderwijs zit in een transitiefase.

Na decennia waarin onderwijs vooral zag op kennisoverdracht, zal de komende jaren meer aandacht uitgaan naar de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen. Het is voor scholen – als grote organisaties – een uitdaging om deze verschuiving vlot en blijvend te realiseren. Het concept van Masterskip sluit nauw aan bij deze ontwikkelingen.

Ieder jaar monitoren we nauwkeurig met behulp van enquêtes hoe deelnemers aan de masterskipreizen zich hebben ontwikkeld op de drie domeinen van Gert Biesta: kwalificatie, subjectificatie en socialisatie. Veel positieve effecten zijn er op het vlak van socialisatie en subjectificatie. Op het domein van kwalificatie blijken geen grote verschillen op te treden voor en na de reis.

Socialisatie & Subjectificatie

Leerlingen blijken zich tijdens een masterskipreis uitstekend te ontwikkelen. Leerlingen ontdekken aan boord beter waar ze goed in zijn, welke levensdromen ze koesteren en hoe ze met zichzelf kunnen omgaan. Zowel leerlingen als ouders geven aan dat leerlingen na een reis zelfstandiger zijn geworden, beter hebben leren samenwerken en meer zelfvertrouwen en beter inzicht hebben in hun talenten en ontwikkelpunten.

Kwalificatie

De reizen hebben geen invloed op de gemiddelde cijfers die leerlingen behalen voor de schoolvakken. Gemiddeld blijft 1 op de 15 leerlingen zitten. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Qua studiemethodes en vaardigheden verandert er wel het een en ander. Leerlingen geven aan dat ze beter hebben geleerd zelfstandig te werken en dat hun vermogen om te plannen en discipline zich daaraan te houden is verbeterd. Ouders valt dit ook op.

Conclusie

Gemiddeld genomen blijven de schoolresultaten op peil, waar studievaardigheden als plannen en zelfstandig werken verbeteren. Bovendien geven leerlingen en hun ouders aan dat ze autonomer en sociaalvaardiger zijn geworden. Masterskip is, vanaf de fondsenwerving, een enorm leerzame ervaring die nog lang zijn vruchten afwerpt. Toch biedt het Masterskipprogramma geen garantie voor succes. Per leerling zal een afweging moeten worden gemaakt; een persoonlijk begeleidingstraject blijft belangrijk.

Toekomstplannen

Ons doel is om binnen drie jaar:

  • Het aantal scholen waarmee wij samenwerken uit te breiden van 10 naar 40 scholen door heel Nederland;
  • De samenwerking met scholen te intensiveren en verdiepen; Masterskip geldt dan als officieel verrijkingsproject binnen scholen, zoals bijvoorbeeld het Technasium dat is;
  • Een uitbreiding van de samenwerking met huidige partners als het Technasium en Jet-Net te bewerkstelligen;
  • Reizen voor voor schoolleiders en docenten te organiseren met persoonlijk leiderschapstrainingen en om curriculum te ontwikkelen.