Wat is Masterskip

Zes weken zeilen op een uniek zeilschip én gewoon aan boord naar school.
Verdieping, zelfvertrouwen én plezier.

Masterskip biedt een onvergetelijke levenservaring voor elke leerling die de stap zet om mee te gaan aan boord van de Wylde Swan. Het is een uniek programma voor leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo die zich willen verdiepen in bètavakken.

Er zijn vijf reizen met elk een verschillend karakter. De reizen vinden plaats tijdens de maanden oktober tot en met mei.

Vaar je mee met Masterskip, dan ervaar je hoe theorie tastbaar wordt in de dagelijkse praktijk op zee. De wereld is je klaslokaal!

Je kunt je nu inschrijven voor de reizen in het schooljaar 2018-2019. Verleg je grenzen; schrijf je in!

School

Je gaat gewoon aan boord naar school.
Hoe is het onderwijs aan boord geregeld?

Zelfstudie

Ter voorbereiding op de reis maak je een plan van aanpak samen met je docenten op school. Aan boord heb je zes dagen in de week 3-4 uur zelfstudie per dag om hier zelfstandig aan te werken. Dat is intensief onderwijs. Er zijn vier ervaren docenten in de exacte vakken aanwezig om je te begeleiden.

Mentor

Je krijgt een mentor toegewezen. Hiermee bespreek je geregeld jouw persoonlijke leerdoelen en de voortgang van de studie. Heb je moeite met zelfstandig leren, dan kan de mentor in overleg een gestructureerde dagplanning maken. Op deze manier loop je geen achterstand op.

Centrale lessen

Naast 3-4 uur zelfstudie op een dag zijn er verdiepende of verbredende bètalessen, die worden gekoppeld aan het leven aan boord. Denk hierbij aan navigatie, krachten die spelen bij het zeilen, de techniek aan boord, meteorologie, de samenstelling van het zeewater en de bestudering van het zeeleven. Deze lessen sluiten aan bij de vakken die je op school krijgt.

Toetsen

Ook het maken van toetsen gaat gewoon door aan boord. Wij adviseren dat je 4-6 toetsen meeneemt in een dicht geniete envelop. Op zaterdagochtend is het toets dag en worden de toetsen in 1 of 2 ruimtes afgenomen. Dit gebeurt uiteraard onder toezicht van docenten.