Informatie voor scholen

Als één van uw leerlingen mee wil met Masterskip wilt u uiteraard weten meer weten over het onderwijsprogramma en hoe we samenwerken met uw school. In deze onderwijsbrochure kunt u meer lezen over Masterskip.

 

Toestemming

Uitgesproken toestemming van de school is noodzakelijk voor deelname van een leerling aan één van onze reizen. Wij maken goede afspraken met afdelingsleiders en mentoren om de leerling een goede leerervaring te geven, varen met gekwalificeerde docenten en de leerlingen volgen het programma van hun eigen school met behulp van planners. Zolang de school vierkant achter de deelname staat, hoeft er geen toestemming bij de leerplichtambtenaar te worden opgevraagd. Om de toestemming een formeel karakter te geven gaan wij in sommige gevallen een samenwerkingsovereenkomst aan met de school, waarin taken en verantwoordelijkheden van zowel Masterskip als de school staan omschreven. Er zijn meerdere (partner)scholen die deze samenwerkingsovereenkomst met ons aangaan, en er zijn al meer dan 400 leerlingen die met Masterskip mee zijn gevaren en deze zijn grotendeels met een voorsprong van boord gekomen.

 

Het onderwijsprogramma aan boord

Aan boord doen alle trainees van 8.00 tot 11.00 zelfstudie, gevolgd door een optioneel uur tot 12.00 uur. In de middag worden centrale lessen gegeven over bijvoorbeeld krachten op het schip, meteorologie, het leven in zee, etc. Ook worden in de middag excursies gedaan en krijgen de leerlingen sailtraining. Onze gekwalificeerde docenten zijn tijdens de zelfstudie beschikbaar om te helpen met vragen en problemen die leerlingen tegenkomen tijdens het maken van hun schoolwerk. Één keer in de week zijn er mentorgesprekjes om de voortgang van de leerresultaten per leerling te bespreken en indien nodig bij te sturen. Ook geven de docenten centrale lessen en begeleiden ze de excursies.

 

De centrale lessen

De centrale lessen sluiten aan op de lesstof van de leerlingen, maar ook op de reis. De wereld is ons klaslokaal! De lessen behandelen onderwerpen van de vier bètavakken en zijn verbredend en soms verdiepend. Bij voorkeur wordt de samenhang tussen de natuurwetenschappelijke vakken zichtbaar gemaakt. Het is heel leuk om leerlingen iets te vertellen over onderwerpen die ze niet direct op school krijgen, zoals bijvoorbeeld meteorologie, sterrenkunde, astronavigatie, ecologie en bijzondere plastics. Op deze manier zijn er legio mogelijkheden om ze te inspireren over wetenschap & techniek.

 

Over de docenten

Ons docententeam bestaat uit eerstegraads opgeleide docenten in de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. De docenten kunnen exacte vakken in de context van de wereld van nu en het schip plaatsen en dragen hun enthousiasme voor de wetenschap & techniek op de scholieren over.

 

De voorbereiding van de reis

Zes weken voor vertrek ontvangt de leerling alle informatie om zijn of haar schoolprogramma aan boord voor te bereiden. Voor vertrek maakt elke leerling per vak een plan van aanpak, ook neemt de leerling 4 tot 6 toetsen mee naar het schip. Vanaf 4 weken voor aanvang van de reis neemt de onderwijscoördinator van Masterskip contact op met de school, met het verzoek om de leerling te helpen zijn of haar plan van aanpak in te kunnen vullen en de toetsen voor te bereiden en mee te geven.

 

Hoe speelt Masterskip in op verschillende schoolniveaus?

In een groep kunnen leerlingen uit 4 HAVO en 4/5 VWO en zitten. Onze docenten zijn in staat om op die verschillen in te spelen. Dit geldt zowel voor het begeleiden van het huiswerk als voor de inhoud van de centrale lessen.

 

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!